Turvatarvikud

Katuseredeli kasutamine on kohustuslik!

Katuseredelite ja käiguteede kasutamise vajadusest ja kohustusest.

Eesti standard EVS 812-3:2018 ja Vabariigi Valitsuse määrus "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" ning Tuleohutuse seadus nõuavad:

  • Kõigile katustele alates kaldest 11° (ca 1:5) kohtkindla katusele statsionaarselt kinnitatud sertifitseeritud redeli või astmete paigaldamist korstnani pääsemiseks.
  • Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või kohtkindla (paikse) välise päästeredeli abil.
  • Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeliga.
Vanematel hoonetel esitab sellekohase nõude edaspidi regulaarselt korstnahooldustöid teostav korstnapühkija akti kinnitades.