Korstnapühkimise teenus


Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1x aastas!

Oma Ahi OÜ pakub korstnapühkimise teenuse eramajades üle Eesti, ka suursaartel (Saaremaa, Hiiumaa).

Kontrollime üle kõik kütteseadmed ja -süsteemid tervikuna ning hindame nende seisukorda. Puhastame küttekolded, tuhaluugid ja korstna ning anname nõuandeid ja soovitusi, kuidas hoida kütteseadmed korras, kütta tuleohutult ja raha kokku hoides.

Töid teostab kutsetunnistusega korstnapühkija, kes väljastab korstnapühkimise akti.

Teenused

1 küttekolde pakett
1 küttekolde pakett
69,00 €
2 küttekolde pakett
2 küttekolde pakett
79,00 €
3 küttekolde pakett
3 küttekolde pakett
89,00 €
4 küttekolde pakett
4 küttekolde pakett
99,00 €
5 küttekolde pakett
5 küttekolde pakett
119,00 €
SOS pakett
SOS pakett
125,00 €

Kõik paketid sisaldavad digitaalse akti väljastamist peale töö teostamist.

Tasuda saab arvega, koha peal e-panga kaudu või sularahas.

Nõuded

Korstnapühkijale peab olema tellija poolt tagatud ligipääs katusele ja korstnale.

Küttekolded tuleb tellija poolt tuhast puhastada ja kolded peavad olema tühjad. Samuti peab küttekollete ümber olev põrandapind, samas ruumis asuv elektroonika ja mööbel olema korstnapühkija töö ajaks võimaliku määrdumise ajaks kaetud.

Kui ligipääs katusele ja korstnale pole tellija poolt tagatud, on korstnapühkijal õigus tööst loobuda. Sellisel juhul tuleb tasuda visiiditasu 60 €.

Kui puhastatavate küttekolletega samas ruumis asuvad elektroonika seadmed, mööbel ja põrand on katmata, lisandub teenustasu 50 €.